Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử tại huyện Tân Hồng

Chi tiết bài viết Bầu Cử

Kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử tại huyện Tân Hồng

Chiều ngày 16/4/2021, Ông Nguyễn Thành Giang, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông/Phó Tiểu Ban Tuyên truyền bầu cử Tỉnh làm Trưởng đoàn, ông Kiều Thế Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp cùng đoàn kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Tân Hồng. Tiếp và làm việc với Đoàn, Bà Lê Thị Lệ Thuỷ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ Tân Hồng; Ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND Huyện; ông Lê Hoàng Việt, Chủ tịch HĐND huyện.

Trước khi làm việc với Ban Chỉ đạo bầu cử huyện, Đoàn đến kiểm tra thực tế tại xã Bình Phú. Qua kiển tra cho thấy, xã Bình Phú tổ chức tốt công tác tuyên truyền bầu cử, lồng ghép tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt chi, tổ, nhóm, giúp cử tri nắm bắt thông tin, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, để tham gia lựa chọn và bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Làm việc tại huyện Tân Hồng, địa phương báo cáo với Đoàn kiểm tra về công tác tuyên truyền trên sóng phát thanh; thông tin cổ động trực quan bằng panô, áp phích, băng rol, khẩu hiệu, xe cổ động tuyên truyền trên khắp địa bàn dân cư; chiếu phim lưu động và triển lãm; các Tổ Nhân dân tự quản, các Hội quán, báo cáo viên, các tổ chức chính trị - xã hội lồng ghép nội dung tuyên truyền cuộc bầu cử vào các buổi sinh hoạt theo từng giới, từng ngành và từng lĩnh vực...

Qua đó, Ông Nguyễn Thành Giang, Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông/Phó Tiểu Ban Tuyên truyền bầu cử Tỉnh ghi nhận kết quả mà Huyện thực hiện trong công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, đồng thời yêu cầu địa phương cần rà soát và bổ sung thông tin ngày, tháng, năm sinh của cử tri trên bảng niêm yết danh sách cử tri tại UBND cấp xã; việc lập và niêm yết danh sách phải rõ ràng, dễ xem; tập trung cao điểm công tác tuyên truyền thông qua nhiều kênh thông tin, nội dung ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu và phù hợp với từng thời điểm, để cho người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử. Đặc biệt là chủ động và có phương án phòng, chống dịch Covid-19, vì còn đang diễn biến phức tạp; thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các xã, thị trấn để kịp thời tháo gở khó khăn vướng mắc trong công tác bầu cử./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng