Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại xã Bình Phú

Chi tiết bài viết Bầu Cử

Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại xã Bình Phú

Sáng ngày 01/4/2021, Ông Đinh Văn Năm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Tân Hồng cùng với các ngành chuyên môn đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Bình Phú.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe lãnh đạo xã Bình Phú báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026. Xã tổ chức hội nghị hiệp thương lần  thứ hai để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biệu HĐND xã, qua thoả thuận Hội nghị thống nhất lập danh sách sơ bộ 46 đại biểu, trong đó đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 36.95%, người ngoài Đảng chiếm 21,73%, qua đó để cử tri bầu chọn 29 đại biểu. Xã cũng thành lập 09 Tổ bầu cử, mỗi tổ có từ 17 đến 20 thành viên. Toàn xã Bình Phú có 6.356 cử tri và đã niêm yết danh sách cử tri ngày 01/4/2021.

Ông Đinh Văn Năm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Tân Hồng ghi nhận những công việc của xã Bình Phú thực hiện trong thời gian qua. Để chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử thành công tác đẹp, Bí thư Huyện uỷ yêu cầu địa phương cần chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho các điểm, phòng bầu cử; chủ động phòng chống dịch bệnh Covid - 19’ đảm bảo tình hình an ninh trật tự trước, trong và ngoài khu vực bỏ phiếu; tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, panô, áp phích về cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để thật sự trở thành là ngày hội lớn của toàn dân./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng