Xuất bản thông tin

null Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bầu cử đại biểu HĐND huyện Tân Hồng nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chi tiết bài viết Bầu Cử

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bầu cử đại biểu HĐND huyện Tân Hồng nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng ngày 14/04/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Hồng tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bầu cử Đại biểu HĐND huyện khóa khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự Hội nghị, có ông Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Lê Hoàng Việt, Chủ tịch HĐND huyện, ông Huỳnh Văn Nhã, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các ngành liên quan, các tổ chức đoàn thể, hội đặc thù. Ông Phạm Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện đã thông qua báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện, khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, tổng số ứng cử viên được lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú là 55 người. Cơ bản các Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú tại các khóm, ấp được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng kế hoạch và đúng luật. Các ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với 55 ứng cử viên Đại biểu HĐND Huyện, đều có phẩm chất, đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có trình độ, năng lực, sức khỏe tốt, đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ của người Đại biểu HĐND, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Tại Hội nghị hiệp thương lần này các đại biểu đã biểu quyết thông qua tờ trình của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  huyện đối với 4 ứng cử viên có đơn xin rút không tham gia ứng cử đại biểu HĐND Huyện.

Kết thúc Hội nghị hiệp thương này, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất lựa chọn 51 người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu HĐND huyện Tân Hồng khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thanh Tùng