Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết bài viết Bầu Cử

Tân Hồng: Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

            Sáng ngày 27/1/2021, Ủy ban Bầu cử huyện Tân Hồng tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Lê Hoàng Việt, Chủ tịch HĐND Huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Huyện chủ trì hội nghị.

            Tại đây, Ủy ban Bầu cử Huyện báo cáo kết quả tổ chức thực hiện kế hoạch bầu cử của Huyện. Đến nay, đã thực hiện được các phần việc gồm: thành lập Uỷ ban bầu cử cấp Huyện và cấp xã; Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND; Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND.

            Phát biểu tại hội nghị, Ông Lê Hoàng Việt, Chủ tịch HĐND Huyện/Chủ tịch Ủy ban bầu cử Huyện nêu rõ: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Cuộc bầu cử là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Do đó, công tác chuẩn bị bầu cử phải được thực hiện nghiêm túc, khần trương, đảm bảo yêu cầu về thời gian và chất lượng; có sự phân công phối hợp rõ ràng, chặt chẽ, phù hợp với điều kiện thực tế; Ban bầu cử phải tổ chức các điểm bỏ phiếu thật sự trang trọng./.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Chí Dũng