Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 Đảm bảo an toàn công tác bẩu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chi tiết bài viết Bầu Cử

Tân Hồng: Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 Đảm bảo an toàn công tác bẩu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

            Xây dựng phương án đảm bảo thực hiện phòng, chống và ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch COVID-19 phục vụ an toàn cho công tác bầu cử; Chủ động ứng phó hiệu quả với các tình huống dịch COVID-19 trong quá trình triển khai các hoạt động bầu cử, đảm bảo duy trì hoạt động chung và hoàn thành tốt nhiệm vụ từ Huyện đến cơ sở. Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Huyện ông Phan Công Luận trong cuộc họp vào sáng ngày 28/04/2021.

            Phó Chủ tịch UBND Huyện còn yêu cầu các ngành có liên quan chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất để đáp ứng nhanh, xử lý kịp thời, triệt để khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ là người đã từng tiếp xúc gần với F1, F2 từ vùng dịch là cử tri đang tham gia bầu cử tại các địa điểm bầu cử trên địa bàn Huyện; bố trí các khu vực bỏ phiếu phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh, đảm bảo công dân được tham gia bầu cử theo quy định, đảm bảo 100% các điểm bầu cử, các hoạt động bầu cử thực hiện đầy đủ khuyến cáo phòng, chống dịch CoVdi-19 của Bộ Y tế.

Hiện, Ban Chỉ đạo bầu cử huyện Tân Hồng đã triển khai thực hiện công tác bầu cử đúng quy định, tiến độ và kế hoạch đề ra. Huyện đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 ở cấp huyện; thành lập 75 khu vực bỏ phiếu với số cử tri là 53.882 cử tri. Công tác niêm yết danh sách cử tri thực hiện hoàn thành đúng tiến độ; công tác tuyên truyền bầu cử được huyện chủ động triển khai với nhiều hình thức phong phú, thu hút sự quan tâm của cử tri và người dân..., đồng thời huyện cũng công bố danh sách chính thức 51 người ứng cử đại biểu HĐND  huyện, nhiệm kỳ 2021 -2026 tại 9 đơn vị bầu cử trong toàn Huyện để bầu 30 đại biểu HĐND Huyện/.

Thuỳ Dung