Xuất bản thông tin

null Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chi tiết bài viết Bầu Cử

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 09/02/2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện Tân Hồng tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phạm Văn Thanh, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN Huyện chủ trì hội nghị.

Tham dự có đồng chí Đinh Văn Năm, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng, Đồng chí Lê Hoàng Việt - Chủ tịch HĐND/Chủ tịch Hội đồng bầu cử huyện, Đồng chí Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Huyện ủy/Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đào Ngọc Bích, Huyện ủy viên/Phó Chủ tịch HĐND Huyện; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN Huyện và các đồng chí là lãnh đạo các tổ chức thành viên Mặt trận.

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Bích, Phó Chủ tịch HĐND Huyện thông qua dự kiến về cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để các đại biểu hội nghị thảo luận.

Qua thảo luận, các đại biểu tham dự hội nghị hiệp thương lần thứ nhấ biểu quyết và đi đến thống nhất số lượng cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện lần thứ VII là 51 người để giới thiệu bầu lấy 30 đại biểu chính thức làm đại biểu HDND Huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Thanh Tùng