Xuất bản thông tin

null Tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tại huyện Tân Hồng

Chi tiết bài viết Bầu Cử

Tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tại huyện Tân Hồng

            Chiều ngày 06/04/2021, ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại huyện Tân Hồng. Tiếp và làm việc với đoàn có Ông Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Ông Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Ông Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

            Theo báo cáo của Ủy Ban bầu cử huyện thì: Huyện Tân Hồng thành lập 09 đơn vị bầu cử cấp huyện, 58 đơn vị bầu cử cấp xã, thị trấn, có 76 khu vực bỏ phiếu. Số lượng đại biểu HĐND cấp huyện được bầu là 30, Ủy Ban bầu cử cấp huyện đã tiếp nhận 55 hồ sơ ứng cử  đại biểu HĐND cấp huyện, Ủy Ban bầu cử xã, thị trấn 424 hồ sơ ứng cứ đại biểu HĐND cấp xã, số đại biểu được bầu 233. Đến ngày 13/03/2021 không có hồ sơ nào xin tự ứng cử. Huyện đã tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi làm việc và nơi cư trú được 38 cuộc có 2.167 người dự đa số cử tri điều thống nhất những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

            Đến cuối tháng 03/2021, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được Ủy Ban bầu cử  huyện và các xã, thị trấn triển khai thực hiện đúng quy trình, quy định, đúng tiến độ đề ra. Các quy trình được thực hiện chặt chẽ đúng theo quy định của luật bầu cử. Huyện cũng đã thành lập các đoàn đến kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã, thị trấn.

            Kết luận tại buổi làm việc, ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của huyện Tân Hồng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tậm như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, đặc biệt quan tâm đến khu vực khó khăn, biên giới, giải quyết tốt các đơn thứ tố cáo, khiếu nại liên quan đến bầu cử  hoặc nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu, triển khai hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trong nội địa và trên tuyến biên giới, chủ động và có phương án phòng chống tốt dịch bệnh Covid 19 hiệu quả nhất là trước, trong và ngay ngày diễn ra bầu cử./.

Thanh Tùng