Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Dự hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử

Chi tiết bài viết Bầu Cử

Tân Hồng: Dự hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử

            Sáng ngày 25/02/2021, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu huyện Tân Hồng, Ông Lê Hoàng Việt, Chủ tịch HĐND huyện/Chủ tịch ủy ban bầu cử Huyện. Ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND Huyện dự Hội nghị.

            Các đại biểu dự hội nghị được Bộ Nội vụ hướng dẫn các nội dung về: Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; các văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các văn bản của Hội đồng bầu cử quốc gia…

            Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Thùy Dung